skip to Main Content
„Зелени градове за устойчива Европа“, конференция

Event

17.10.2019 National palace of Culture, Sofia; НДК, гр. София

„Зелени градове за устойчива Европа“, конференция

В края на октомври очаквайте лектори, които ще споделят своя опит в създаването на зелени публични и частни пространства. Какво ни е нужно, за да направим града, в който живеем зелен? Защо е прекрасно около нас да е зелено? Каква е връзката между дърветата, хората и града? Ще търсим отговори, които да ни вдъхновят да създадем своята градина.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel